>
UDRUGA  ZA  POMOĆ  DJECI  S  TEŠKOĆAMA  
U  UČENJU  ŠIBENSKO-KNINSKE  ŽUPANIJE
         
    Naslovna O nama Što je disleksija? Projekti Radionice Foto galerija Kontakt    
 
      

Predavanje: ODGOVORNO RODITELJSTVO // Dijete - disleksija - roditelj

28 - 29. 06.2019.

Djeca s teškoćama posebno su ranjiva za sve oblike zlostavljanja, kako od strane vršnjaka tako i odraslih. Takvoj djeci najčešće nedostaju socijalne, kognitivne i/ili jezične sposobnosti da se obrane i založe za sebe, donesu odluke i komuniciraju u situacijama kad su im osobne granice ugrožene.

Na koji način kao roditelj pomoći djetetu i otkloniti njihove strahove doznajte u:
petak 28.06.2019. u 19 sati i
subotu 29.06.2019. u 11 sati; radionice za djecu

Predavač: mag. psih. Nikolina Kučina

LJETO U UDRUZI

14/06/2019.

Iako je školska godina završila, rad u našoj udruzi ne prestaje. Za ovo ljeto smo pripremili pregršt radionica u kojima će sudjelovati i uživati djeca iz naše udruge kao i njihovi roditelji.

Od brojnih aktivnosti koje smo zamislili izdvojili bismo:
- male edukativne školice " Mogu ja više"
- učenje stranog jezika
- matematičke radionice "Pokret i broj"
- radionice kreativnosti, glume i crtanja
- razna sportska natjecanja
- edukativne izlete s upoznavanjem kulturne baštine grada Šibenika i okolnih područja

Obilježavanje NARAnčastog dana

08/06/2019.

U organizaciji Mladih u EU Šibenik i predstavnicima civilnog sektora u sklopu Lokalnog programa za mlade Grada Šibenika udruga Izvor ljubavi sudjelovala je na obilježavanju narančastog dana u narančastoj zgradi na Banju.

Radilo se i s zadacima za odrasle, u vidu brzog čitanja i mjerenja vremena čitanja kao i napravljenih grešaka, te za djecu didaktički materijal za razvoj čitanja i grafomotorike. Od ostalih aktivnosti prisustvovale su raznim sastancima drugih udruga s ciljem boljeg umrežavanja i međusobne suradnje.

Predavanje " Zajedno u teškoćama"

30/05/2019.

Predavanje je održano u svrhu edukacije roditelja, a bazirano je na problemima disleksije, disgrafije i diskalkulije. Uz teoretski dio predavanja roditeljima je zadan i praktični zadatak kako bi što vjernije mogli razumjeti što teškoća znači.

Predavač: Barbara Knežević, mag.razredne nastave.

Hrvatska volontira

20/05/2019.

Velika nacionalna manifestacija “HRVATSKA VOLONTIRA” na kojoj će svoje sudjelovanje imati i volonteri Udruge Izvor ljubavi Šibenik, polako nam se približava te će se ove godine održavati od 22. – 25. svibnja.

Manifestacija HRVATSKA VOLONTIRA održava se već devetu godinu za redom i njome se želi ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog društva kroz timski rad, bolju komunikaciju, suradnju i socijalne vještine promovirati svoje slobodno vrijeme kao važan kulturni ,odgojni i socijalni čimbenik .

Izložba „Krka puna detalja“ i radionica djece udruge Izvor ljubavi u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje

23/04/2019.

U povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, Fotoklub Šibenik i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ organizirali su prigodnu izložbu fotografija „Krka puna detalja“ u Galeriji Matija u Šibeniku. Suradnja Fotokluba Šibenik i Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ plodna je i tradicionalna, posebno prigodom obilježavanja važnih datuma u zaštiti prirode.
U povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje, članovi kluba još su jednom prošetali uz Krku da bi okom svojih objektiva ulovili jedinstvene, posebne i očaravajuće detalje krške ljepotice. Osim izložbe program je dodatno obogatila klapa Skradinke dok su djeca iz Udruge Izvor ljubavi uživala u radionici namotavanja. Namotavanje (kviling, od engl. quilling) ili pravljenje filigrana od papira umijeće je savijanja papirnatih traka, koje se različito oblikuju i onda lijepe jedna za drugu.

Obilježavanjem Dana planeta Zemlje javnost se želi osvijestiti o opasnostima koje prijete životu na Zemlji te o potrebi zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti i povoljnih uvjeta za suživot čovjeka i prirode. Nagli razvoj industrije doveo je do porasta potrebe za energijom, odnosno do pojačanog korištenja fosilnih goriva i otpuštanja velike količine otrovnih tvari u zemlju i zrak. Svojim odgovornim ponašanjem svakodnevno možemo doprinijeti očuvanju biološke raznolikosti koju ostavljamo u zalog budućim generacijama. Prekrasne kadrove Krke se može pogledati u Galeriji Matija do 4. svibnja 2019.

Opširnije na: www.npkrka.hr


Likovne grupe za djecu uzrasta od 6 - 11 g.

29/03/2019.

Likovne radionice TEHNIKE CRTANJA, SLIKANJA I MODELIRANJA osmislili smo s ciljem poticanja najboljeg u svakom pojedinom djetetu kroz odgoj iz područja umjetnosti.Na likovnim radionicama radimo u umirujućem okruženju, gdje se svako dijete potičemo na izražavanje sebe kroz umjetnost. Djeca rado usvajaju, ne samo razne tehnike rada, već i sposobnost pronalaženja alternativnih rješenja i razmišljanja i bolju koncentraciju. Istražuju i otkrivaju svijet oko sebe i na taj način razvijaju osjećaj sigurnosti, jačaju samopouzdanje, samostalnost i samokontrolu. Djeca razvijaju kreativnost i maštu, stječu nova prijateljstva, a mi smo tu da ih potičemo i uvažavamo svakog malog individualca. Naše likovne radionice nude odgovor na dječja pitanja – kako slikati i crtati, kako oblikovati i kako se umjetnički izražavati bez straha!

Osniva se poludnevni boravak

25/03/2019.

Osnovni cilj nam je: Kako možemo pomoći da svako dijete nauči čitati ?

 Potreba za globalnom, neurorazvojnom perspektivom Čitanje je temeljna vještina koja ne samo da omogućuje pristup znanju i alternativnim stajalištima, nego također pruža temelj za uspjeh u školi i otvara mogućnosti za zanimanje. Svako dijete ima pravo naučiti dobro čitati, ali u mnogim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, postoji neprihvatljivo niska razina pismenosti. Procjenjuje se da je 750 milijuna (oko 10%) odraslih u svijetu nepismeno; dvije trećine su žene (UNESCO-ov Zavod za statistiku, nd). Najčešći uzroci nepismenosti i niske razine pismenosti odraslih su sljedeći:

  • Nedostatak poučavanja čitanja kao dijete (npr. Nedostatak ili uskraćivanje pristupa školama; neadekvatna uputa za čitanje)
  • Teški životni uvjeti, uključujući siromaštvo
  • Roditelji s niskim stupnjem obrazovanja
  • Prerano napuštanje škole (namjerno ili prisilno)
  • Teškoće u učenju, potrebu da se rano prepoznaju djeca koja su izložena riziku od teškoća u čitanju
 Razvoj temeljnih vještina čitanja jedan je od primarnih ciljeva osnovnog obrazovanja. Nažalost, oko 66% učenika četvrtih razreda ne čita na razini razreda. Među učenicima iz niskih socioekonomskih sredina, ovaj broj iznosi čak 80% (Nacionalni centar za statistiku obrazovanja, 2017.). U raznim kulturama i pisanim jezicima pokazano je da su slabe pismenosti povezane sa ozbiljnim psihološkim, kliničkim i ekonomskim implikacijama .

Na primjer, samo-percepcija neuspjeha čitanja i negativni odgovor od drugih ostavljaju djecu ranjivom na osjećaje srama, neuspjeha i bespomoćnosti. Osim toga, Čitatelji koji se muče pokazuju povećanu prevalenciju tjeskobe i depresije. Kao rezultat toga, antisocijalno ponašanje može se razviti s dugotrajnim posljedicama. Ova djeca imaju manju vjerojatnost da će završiti srednju školu ili nastaviti visoko obrazovanje, te imaju povećan rizik od ulaska u sustav maloljetničkog pravosuđa (npr. Jimerson, Egeland, Sroufe, & Carlson, 2000). 40–60% djece koja imaju starijeg brata ili sestru ili roditelj s disleksijom razvit će probleme s čitanjem. Etiologija neuspjeha čitanja je višestrana.

Čimbenici koji mogu pridonijeti atipičnom razvoju čitanja uključuju (a) genetiku, (b) atipični razvoj mozga, (c) netipičan razvoj percepcije i spoznaje, i (d) suboptimalne ili nepovoljne uvjete okoline (uključujući neadekvatne upute). Razvojna disleksija je specifična teškoća u učenju koju karakteriziraju deficiti u čitanju s jednom riječju, kao i loše vještine dekodiranja i pravopisa. Prevalencija je između 3 i 10%, ovisno o jeziku nastave, a postoji i snažna obiteljska komponenta. Osim toga, Rezultati istraživanja korištenjem neuro-slikovnog prikaza pokazali su da djeca koja kasnije razvijaju disleksiju ulaze u školu s manje optimalnim mozgom za učenje čitanja (za sažetak pogledajte Ozernov-Palchik i Gaab, 2016).

Važno je napomenuti da sva djeca koja se bore za čitanje ne ispunjavaju uvjete za dijagnozu disleksije. Slabo poznavanje vokabulara i usmenog slušanja također može dovesti do problema s razvojem čitanja, osobito tečnosti čitanja i razumijevanja, s potpuno istim implikacijama za mentalno zdravlje djeteta Znanstvene studije iz cijelog svijeta pokazale su da je moguće identificirati djecu u riziku da se razvijaju u čitatelje koji se bore već u predškolskoj ustanovi koristeći metode probira.

 Stoga je jednako važno što ranije riješiti te čimbenike.

Predškolci Dječjeg vrtića Jutro posjetili Udrugu

19/02/2019.

U utorak je u prostorijama Udruge bilo posebno veselo i živo. Naime, dvadesetak predškolaca iz DV Jutro sa svojim je tetama, a uz pomoć predsjednice Majde Ivande, tajnice Zorice Pavlović i učiteljice Dinke Miočević, imalo priliku vidjeti što se i kako radi u našoj udruzi.

Uz razne didaktičke igre, motoričke i koordinacijske vježbe, pisalo se i igralo na ploči „Pametnici“ koja je posebno oduševila naše mališane te su nakon radionice, s osmijehom na licu, napustili Udrugu. Mi se pak veselimo našem ponovnom susretu jer ZNANJE SE MNOŽI DIJELJENJEM !

VJERUJEMO DA JE SVAKO DIJETE JEDINSTVENO

10/02/2019.

Radionice uz kombinacije igara s riječima, sinonima i antonima, asocijacija, misaonih mapa, zajedničkog kreiranja priča, pomažu djeci u razvijanju osjećajnosti i osjetilnosti govornih i drugih izražajnih sposobnosti.


Predavanje RODITELJ - DIJETE - ŠKOLA

07/02/2019.

Tema predavanja:

 Roditeljima teško može biti prepoznati teškoće u ponašanju i učenju koji upućuju na to da učenik ima posebnu obrazovnu potrebu.

No često je ponašanje jedini indikator da učenik ima teškoće u učenju.
  • teškoća u učenju tipa disleksija
  • teškoća u praćenju i pažnji
  • društvenih poteškoća
  • kulturoloških razlika

Uzimajući u obzir idividualne karakteristike svakog djeteta, ali i obiteljske prilike koje imaju snažan utjecaj na djetetova školska postignuće kao i razvoj općenito, utvrdili smo određene uzroke koje dovode do lošijeg školskog uspjeha, ali i do nekih drugih teškoća s kojima se djeca i roditelji susreću u obrazovnom sustavu.


U sklopu božičnog projekta 'DJELA, NE RIJEČI'

23/01/2019.

Radi se o projektu u kojemu su zaposlenici predlagali udruge iz svojih gradova/mjesta, a kupci će između 6. i 24. prosinca izabrati i za jednu od tri ponuđene udruge te tako odabrati jednu udrugu kojoj će Kaufland donirati 5.000 kuna!
Šibenska udruga za djecu s teškoćama u učenju 'Izvor ljubavi' osvojila je pet tisuća u božićnoj humanitarnoj akciji Kauflanda 'Djela, ne riječi, zajednicu usreći?'

KREATIVNE RADIONICE " DRVO ŽELJA"

20/12/2018.

Započele su edukativne - kreativne radionice pod vodstvom stručne suradnice: Antonije Sutlović i Dinke Miočević.

Poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku s ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece uz podršku za učenje kroz igru /individualne i grupne radionice / za razvoj životnih vještina, uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno,

Naši donatori

Grad Šibenik


TZ Šibenik


Šibensko-kninska županijaUdruga Izvor ljubavi je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

Kontakti

Udruga "Izvor ljubavi"
Stjepana Radica 54
22000 Šibenik
mob: 095 913 42 13
mob: 091 791 96 17
tel: 022 337 597
fax:022 --
izvor.ljubavi@gmail.com


Korisni linkovi

Hrvatska udruga za
disleksiju
(www.hud.hr)


www.hitwebcounter.com


 
   


Udruga Izvor ljubavi je korisnik institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva za stabilizaciju i razvoj udruge.